Hořická vize 2022

Bezpečnost a doprava

Spolu s Královéhradeckým krajem budeme realizovat doposud nedokončený průtah Hořicemi, a tím odvedeme kamiony a těžkou dopravu z centra. Vybudujeme bezpečnější přechody pro chodce, a to nejen u škol. Budeme pokračovat v rekonstrukci hořických ulic. Zajistíme více parkovacích míst u nemocnice a pivovaru. Budeme usilovat o umístění kruhového objezdu u Lidlu a u Batalionu.

Kultura

Podpoříme komplexní rekonstrukci Domu kultury Koruna, jehož prostory vyžadují modernizaci. Najdeme nové prostory pro loutkové divadlo Zvonek, protože je to tradice, kterou bychom měli chránit. Podpoříme všechny smysluplné kulturní aktivity.

Městské finance

Naší prioritou je vyrovnaný rozpočet. Investovat chceme především efektivně - tak, aby z toho měli prospěch pokud možno všichni Hořičáci. U větších investic se neobejdeme bez grantů a dotací. Budeme usilovat o minimální spoluúčast města při jejich čerpání. Sjednotíme poplatky za psy na spodní hranici výše poplatku.

Podnikání přináší do města práci a život, proto vyjdeme vstříc všem, kteří chtějí v Hořicích podnikat. Zadáme vytvoření nového rozvojového plánu moderního města. Vyhledáme vhodného soukromého investora pro rozvoj podnikatelských aktivit v části prostorů zámku. Zodpovědně dokončíme veškeré rozpracované investice. Citlivě zrevidujeme městské vyhlášky. Budeme vytvářet podmínky pro rozvoj bydlení v Hořicích.

Sport

Podporujeme zdravý životní styl a sportovní aktivity pro občany každého věku. Vybudujeme multifunkční hřiště a kluziště u Sportovního zařízení města Hořice a umělý trávník za Sokolovnou. Zajistíme financování komplexní revitalizace a rekonstrukce celého fotbalového areálu. Najdeme vhodné místo a zajistíme výstavbu pumptrackového hřiště v Hořicích. Budeme nadále podporovat veškeré tradiční sportovní akce ve městě.

Sociální služby města

Naší snahou je, aby se senioři a hendikepovaní cítili v městských zařízeních dobře. Podpoříme jejich zájmové spolky a pomůžeme adekvátně vybavit prostory, ve kterých se scházejí. Zlepšíme pracovní podmínky zaměstnanců sociální služeb. Zefektivníme hořickou MHD a přizpůsobíme jízdní řád potřebám seniorů.

Školství

Město Hořice je zřizovatelem mateřských a základních škol. Budeme podporovat jejich přirozený rozvoj. Naším cílem je vytvořit podmínky pro moderní metody výuky a zlepšovat prostředí, ve kterém se naše děti budou cítit dobře. V návaznosti na rozvoj města zvýšíme počet míst ve školkách.

Vstřícná a slušná radnice

Chceme úřad vstřícný a slušný k obyvatelům Hořic. Pomocí moderních technologií zlepšíme komunikaci s občany. Zavedeme objednávkový systém k jednání na radnici, abyste na úřadě nemuseli ztrácet čas ve frontách. Občanům budeme nápomocni při řešení jejich problémů.

Zdravotnictví

V hořické nemocnici podpoříme vznik Levitova centra pro hojení chronických ran. Půjde o specializované pracoviště, které pomůže stabilizovat chod nemocnice a zlepší její pozici v rámci zdravotnictví Královéhradeckého kraje. Hořičákům tak bude k dispozici nová ambulance na ošetření ran, např. bércových vředů.

Životní prostředí

Spolu s VOS Jičín vrátíme pitnou vodu na Doubravu. Konečně obnovíme zeleň na náměstí Jiřího z Poděbrad a provedeme revitalizaci zeleně ve Smetanových sadech. Hromady štěrku u vlakového nádraží přeměníme na útulný průchozí parčík. Vytvoříme dlouhodobou koncepci nakládání s odpady tak, aby se poplatky za svoz nemusely zdražovat a aby se každému vyplatilo třídit odpad.