Obyvatelé Doubravy se opět dočkají pitné vody!

23.09.2018

Část naší obce Hořice-Doubrava se dlouhodobě potýká nejen s nedostatkem vody, ale i s její užitností pro domácnosti. Obyvatelé této naší části musí tak dlouhodobě pitnou vodu určenou na pití a vaření dovážet do svých domovů v pet-lahvích. Město Hořice a VOS Jičín dlouhodobě hledají řešení této zapeklité situace, kdy vodní zdroje na Doubravě jsou postiženy jednak nedostatkem vody a současně její špatnou kvalitou, protože voda přesahuje povolené normy dusičnanů a niklu. VOS Jičín musí dokonce vzhledem k nedostatku vody do této části obce vodu dovážet a plnit cisternou její neustále hladový rezervoár. Situace by se však měla v brzké době vyřešit realizací projektu "Skupinový vodovod Hořicko". Skupinový vodovod Hořicko vznikne propojením nově zrekonstruovaného vodojemu v Březovicích se skupinovým vodovodem Boháňka a následným vybudováním vodovodu z Boháňky na Doubravu. Tímto opatřením bude zajištěn i nový zdroj do vodovodu Boháňka. Vodní zdroj na Bahnech, který je zdrojem pro vodovod Boháňka má od 31. 10. 2018 stanoven mírnější hygienický limit do 31. 10. 2018 z důvodu vyššího obsahu dusičnanů.

Realizace tohoto ambiciozního projektu v hodnotě cca 50 mil. Kč je pokračováním rekonstrukce vodárny v Březovicích (80 mil. Kč) a právě započaté rekonstrukce vodárny v Libonicích (50 mil. Kč).

Kdy že se mohou naši spoluobčané na Doubravě těšit na první dodávky pitné vody? Realizace projektu proběhne dle termínu v rozhodnutí o poskytnutí dotační podpory 2019-2022. Nejpravděpodobněji však dle pořadí realizace podpořených projektů VOS Jičín do konce roku 2020.

Ivan Doležal

Člen představenstva VOS Jičín