Opravdu potřebujeme dostavbu věže?

02.03.2019

Vážení spoluobčané, asi není v poslední době nic, co by více rozdělovalo hořické občany než dostavba Masarykovy věže samostatnosti nad naším městem.

V minulých číslech Hořických novin byl tomuto tématu věnován nemalý prostor popisující snad všechno od počátku až do současnosti a také nemalou snahu vedení města k získání nejlepšího způsobu financování celé akce, nejlépe z dotací.

Financování však není jenom to, oč tu běží. Neméně důležitým aspektem celé výstavby je fakt, že spotřeba pracovního času městských zaměstnanců a představitelů úřadu, podílejících se na přípravě dokončení věže, není zanedbatelná. Tento čas však není uváděn v rozpočtech, kde jsou vyčísleny pouze nakupované komodity jako cihly, beton, služby atd.

Pracovní dobu městských úředníků však lze využít i k jiným a potřebnějším stavbám v Hořicích a také třeba k získání dotací, které by pomohly k bezpečnosti nebo lepšímu životu ve městě. Jsem si jistý, že by naše město, již tak sochami a stavbami zámků a muzeí obohacené, dokázalo dalších 100let vydržet bez původní velikosti věže, která je i tak jednou z hlavních dominant města.

Vzhledem k faktu, že ani historie si "nepřála" aby věž stála při výstavbě v celé své velikosti tak jak byla navrhnuta, i já bych se přikláněl k tomu, nechat věž tak, jak si ji pamatují nejméně poslední tři generace. Pokud by však i přesto občan hořický potřeboval nadhled nad městem i krajem, může přece použít již stojící 1035m vzdálenou rozhlednu na hořickém chlumu. A ušetřený čas našich městských úředníků? Ten bychom mohli využít například k nové koncepci dopravy a parkování v Hořicích, jelikož ta současná, vlastně neexistující, je evidentně v... nedohlednu.


Martin Křovina, člen zastupitelstva města


článek naleznete v novém vydání Hořických novin ( 2) 2019, vydané 27.2.2019