Kulturní spolky a živý přenos - nezájem

28.02.2019

Co přineslo a co nepřineslo třetí jednání nového zastupitelstva pohledem zastupitelů zvolených za ODS s podporou Svobodných.

Nejprve to byly rozpočtové změny, které vyčlenily finanční prostředky na nejrůznější akce. Například. Hořice si na jeden a půl měsíce pronajmou za 205 000,- Kč kluziště. Nikoliv však klasické ledové, ale plastové a na zkoušku. Když se osvědčí, bude koupeno. Jako poradní orgán má město sice zřízenu sportovní komisi, ale ta o ničem takovém nejednala, nikdo se s ní zřejmě nepotřeboval poradit. Navzdory tomu byla, ještě před jednáním zastupitelstva, na sociálních sítích šířena informace o datu a místu instalace kluziště. Naši zastupitelé upozornili na praktické poznatky s touto technologii, kdy ve městech Znojmo, Brno, či Lochotín u Plzně skončily tyto plochy pro nezájem fiaskem, ačkoli jsou k dispozici i zdarma. Navrhovali jsme proto, aby závaznému rozhodnutí předcházelo porovnání s klasickými plochami - tedy pořizovací a provozní náklady, životnost atd. Debata byla ukončena s tím, že se jedná o dárek pro děti k jarním prázdninám a vyjádřením, že pro ,,pravděpodobné" vysoké provozní náklady klasického ledu, pro takový led starosta Aleš Svoboda nikdy nebude.

(ilustrační fotografie - zdroj: Hořické noviny ( 2) 2019/,,Zapracujeme na propagaci města moderními prostředky..." programové prohlášení městské koalice na období 2018-2022. Příjezd do Hořic po hlavní silnici od Jičína v polovině února 2019
(ilustrační fotografie - zdroj: Hořické noviny ( 2) 2019/,,Zapracujeme na propagaci města moderními prostředky..." programové prohlášení městské koalice na období 2018-2022. Příjezd do Hořic po hlavní silnici od Jičína v polovině února 2019

Podobně bezobsažný průběh mělo i projednávání další rozpočtové změny ve výši dalších zhruba 300 000,- Kč na oslavy výročí 17. listopadu. Připomenout si významné výročí je samozřejmě správné. Z úst místostarostky Jany Bouzkové jsme se však o celé oslavě nic nedozvěděli, jen jsme byli ujištěni, že to bude akce plná překvapení. Když žádá kterýkoliv jiný žadatel město o částky řádově nižší, musí předložit podrobný rozpočet a řadu dalších informací, bez kterých pro své záměry nezíská ani korunu. Na "své" akce ale vedení města zastupitelům nepředloží vůbec nic, prostě si svou většinou odklepne půl milionu a hotovo.

Úplně jiná situace nastala při projednávání dvou návrhů předložených zastupiteli zvolenými za ODS s podporou Strany Svobodných. První se týkal návrhu na schválení Programu zachování nehmotného kulturního dědictví města Hořic a k jeho předložení se připojil i Mgr. Jiří John ČSSD. Písemný návrh k projednávání tohoto bodu byl předložen v řádném termínu a měl všechny náležitosti požadované Jednacím řádem zastupitelstva.

Schválení tohoto programu by umožnilo, aby výkony hořických kulturních spolků jako Dalibor, Hořický komorní orchestr, Bona Vita, Divadelní soubor J.K.Tyl, Zvonek a další, mohly být na základě jasně stanovených pravidel zaznamenávány, záznamy ukládány a být kdykoliv přístupné veřejnosti prostřednictvím webových stránek města. Nikdo nespočítá, kolik členů se podílelo na muzikantské, pěvecké nebo herecké činnosti spolků přinášejících radost a mimořádné povznesení kulturní úrovně města Hořic. Výkony osobností hořických kulturních spolků jako byli kapelník Bičiště, muzikant a skladatel Janovský, ochotníci Dostál a Kada, herec a zpěvák Svoboda, muzikant Pepa Klapkaa spousta jiných nejsou v odpovídající technické kvalitě zaznamenány. Může se stát, že město Hořice chlubící se svými spolky, když se to hodí, nebude mít nic zaznamenáno ani z jejich současné činnosti. Jen pro představu, částka, která bude zaplacena za experiment s kluzištěm, je stejná jako částka, kterou město vydá na činnost všech kulturních spolků za dva roky. Program týkající se kulturních spolků byl předložen především proto, že tyto spolky nemají právní subjektivitu a nemohou se jako takové ucházet o podporu z dotačních programů města. Znalec prostředí kulturních spolků si jen těžko představuje, že například Hořický komorní orchestr povede kvůli občasnému audiovizuálnímu záznamu svého vystoupení nějaké účetnictví a podobnou agendu.

Druhým návrhem předloženým zastupiteli zvolenými za ODS s podporou Strany Svobodných pak byly Změny ve zpřístupňování informací o jednání zastupitelstva veřejnosti. Hlavní navrženou změnou byl přenos jednání zastupitelstva on-line prostřednictvím webu města a jeho audiovizuální záznam, který by umožnil jeho zhlédnutí v libovolném, pro voliče vhodném čase. Občané by tak získali možnost přímé kontroly toho, jak se zvolení zástupci podílejí na vedení města, jaké přednášejí návrhy a jak diskutují o návrzích jiných. Přenos on-line byl v podstatě smeten ze stolu s odůvodněním, že není cílem lákat děti k počítačům, ale naopak od nich. Pokoušel jsem se představit si, jak hořické děti sedí doma u obrazovek a místo počítačové střílečky tři hodiny hltají každé slovo zastupitelů. Naopak si dovedu představit řadu dospělých občanů-voličů, kteří by si své zastupitele doma v obýváku nebo při vaření rádi shlédli a poslechli.

Statistika na závěr: Kromě zastupitelů zvolených za ODS s podporou Svobodných a ČSSDpodpořili spolky jen Roman Vrťátko a Mára Palouš.

Bc. Zdeněk Lhota, nestraník za ODS


článek naleznete v novém vydání Hořických novin ( 2) 2019, vydané 27.2.2019