1. Ivan Doležal

- místostarosta města, 57 let - 

Kandiduji proto, že jsem se v Hořících narodil. Mám toto město rád a je pro mne tím nejkrásnějším místem na světě. Udělal jsem zde první krůčky v kopané, košíkové a atletice. Nakreslil svůj první klíč k notové osnově, chodil hrát na housle, kytaru, zpívat do sboru a k tátovi malovat do výtvarného kroužku. Snad pro svůj rozmanitý záběr zájmů mám i široké spektrum kamarádů. Díky tomu jsem měl hned v prvních volbách, kdy jsem kandidoval na starostu, velmi pěkný výsledek. Nad nikým se nepovyšuji a s každým jednám vždy tak, jak si přeji, aby bylo jednáno se mnou. K volbám přistupuji s respektem a pokorou. Nesnáším populismus a s lidmi vždy jednám narovinu. Neberu nikomu naději, pokud vím, že existuje. Udělal jsem v životě spousty chyb, ale nikdy jsem se je nebál přiznat. Rád se pouštím do nových mnohdy odvážných výzev a úkolů. Slovo "nelze" se pokouším maximálně eliminovat ze svého slovníku a pokud to není nutné, nepoužívám jej. Tím, že jsem si dokázal udělat přátele i ze svých nepřátel jsem pro Hořice získal mnoho dobrého. Nesnáším slovo Já, protože rozhodování ve věcech samosprávných je vždy kolektivní, tak používám raději my.

2. Stanislava Pinc Jungová

- jednatelka jídelny Trefa Hořice, 62 let - 

Jsem akční člověk, otevřený novým možnostem. Nebojím se učit nové věci, které mě posunují dále. Plánuji svůj čas a dokáži odhadnout svoje možnosti. Dodržování slibů, termínů je pro mě samozřejmostí, k úkolům přistupuji zodpovědně a snažím se je plnit beze zbytku. Ráda poznávám nové lidi, kteří jsou pozitivně naladěni jako já. Toto vše mě vede k tomu, že se chci podílet na rozvoji města, kde žiji.

3. Ing. Hugo Trkal

- PR konzultant, 29 let - 

Kandiduji do městského zastupitelstva, protože bych se rád zasadil o politiku, která bude Hořice rozvíjet jako město příležitostí. Město, kde lidé mohou žít podle svých představ, aniž by jim někdo zbytečně stál v cestě. Samospráva by se dle mého měla zaměřit zejména na svou hlavní funkci. Tj. rozvoj kvalitní infrastruktury, školství, sociálních služeb, citlivý přístup k životnímu prostředí. Investice do těchto oblastí přinášejí výhody prakticky pro každého. Myslím si, že v minulých obdobích obsadilo veřejnou diskuzi několik velkých investic, které tuto podmínku úplně nesplňují. 

4. Ing. Jaroslav Winter

- podnikatel, zastupitel města, 58 let - 

Hospody jsou plné odborníků na fotbal, hokej, politiku a mino jiné i na to, jak řídit naše město. Přitom nepřijdou ani na veřejné jednání zastupitelstva, aby tam prezentovali své názory. Já bydlím v Hořicích víc než 20 let. Zajímá mne, jak se město rozvíjí a jaké vytváří podmínky
pro občany. Jako zastupitel mohu tento rozvoj ovlivňovat. Proto kandiduji do zastupitelstva města. Myslím, že na městské úrovni to není ani tak o politice, ale o lidech a používání obyčejného
selského rozumu. 

5. Jana Šedová

- referent finančního odboru MĚÚ Hořice, 45 let - 

Narodila jsem se v Hořicích, kde jsem vyrostla, pracuji a trávím volný čas se svojí rodinou. Jsem již 19 let zaměstnancem Městského úřadu Hořice, kde se se mnou můžete setkat na finančním odboru při přihlašování nebo placení poplatku za pejska nebo za odpad. V rámci své práce se snažím s občany komunikovat a mnohdy se od nich dozvídám, co by si přáli v našem městě zrealizovat, co je trápí a co je potřeba v našem městě zlepšit. Jedinou možností, jak podpořit náměty našich občanů, něco změnit a prosadit, je kandidovat v komunálních volbách. Proto zkouším štěstí s týmem lidí z ODS s podporou Svobodných, který chce naslouchat občanům a udělat všechno proto, aby se nám v Hořicích spokojeně žilo a město se nadále rozvíjelo.

6. MUDr. Leona Vorlová

- praktická lékařka,  60 let - 

Žijeme dobu kybernetického století. V naší společnosti přestal být zájem o řemeslo a vytrácí se ruční práce. Nezapomeňme, že fyzická práce utužuje naše zdraví, zpříjemňuje naše bytí a zkrášluje životní prostředí. Hospodařme úsporně s vodou, dbejme o čistotu ovzduší a využívejme sluneční energii, neboť to jsou dárci našeho života. Chci Vám lidsky pomáhat a vést Vás ke zdravotnímu životnímu stylu bez civilizačních nemocí. Mějte se rádi a buďme pokorní.

7. Bc. Zdeněk Lhota

- jednatel, 50 let - 

Jednou z prvních věcí, které město potřebuje, je provedení urgentní inventarizace městského majetku, jehož současná přebujelost ruší životaschopnost celého města. Druhou nezbytnosti je vytyčení priorit napříč celým zastupitelstvem. Klíčovými oblastmi jsou možnosti nové výstavby bydlení, pracovní přiležitosti a cestovní ruch. Nově i bezpečnost dopravy. Do třetice bych se rád zasadil o daleko uzši a rovnocennou komunikaci se všemi organizátory akcí, které městu přináší nadregionální oživení a věhlas.

8. Martin Křovina

- podnikatel, 37 let - 
Jsem hořický rodák a již téměř 20 let poskytuji Vám, spoluobčanům, řadu služeb a chci říci, že si Vaší přízně moc vážím. Poslední dobou mě však znepokojuje postupný odchod kvalitních a společensky i ekonomicky aktivních mladých lidí již nikoliv do velkých měst, ale kupodivu do "chalup pod lesem", kam se dnes stěhují naši spolužáci s rodinami a dětmi. Příčina většinou tkví v cenách pozemků a v podpoře města při řešení bydlení těchto spoluobčanů. Rád bych se přičinil o tvorbu podmínek, které by tento trend změnily, aby ti, o které v Hořicích stojíme, si zde mohli vybudovat podmínky pro svůj spokojený život. Aby bylo více Hořičáků, se kterými se zde bude dobře žít. To je v moci města a jeho zastupitelů. Není třeba dalších pomníků, je třeba více péče pro všechny, kdo se v Hořicích cítí doma a nadále zde doma být chtějí.


9. Ondřej Matyščák

- sommeliér, jednatel společnosti, 31 let - 

Do Hořic, krásného města, jsem se přistěhoval před několika lety. Provozuji zde vinotéku a jsem v každodenním kontaktu s místními lidmi. Hořice, jejich okolí a obyvatele jsem si rychle oblíbil. Nejsem člověkem, který by hledal problémy, kde nejsou, ale jsou zde věci, které mi nejsou lhostejné a rád bych svými zkušenostmi přispěl k jejich zlepšení, protože vždy a všude je co zlepšovat...

10. Ilona Doležalová

- učitelka, 52 let - 

Domnívám se, že žijeme především pro budoucnost a podle toho bychom měli jednat. Zájmy jednotlivců nesmí být upřednostňovány před zájmy ostatních. Jako pedagog podporuji všechny smysluplné mimoškolní aktivity pro mládež. Mám ráda řád a dobrou organizaci, která přináší výsledky. Uvítám, když se Hořice stanou žádaným městem pro život mladých rodin.

11. Dominik Lukaštík

- vedoucí kina, 21 let - 

Neznám město, které by mělo tak obrovský potenciál rozvoje jako naše Hořice. Vedení města udělalo za několik posledních let obrovský kus práce a výrazně zviditelnilo naše město na mapě. Jsem přesvědčen, že rozvoj není jenom o stavbách a rekonstrukcích, ale především o přístupu k celkové koncepci města, propagaci a komunikaci s obyvateli. Chtěl bych v našem městě vytvořit takové podmínky pro život, aby moji vrstevníci z města neodcházeli. Dodržovat tradice, ale současně být otevřen novým věcem a neudržovat to, co nemá hodnotu.

12. Jaroslav Šubrt

- podnikatel, místopředseda fotbalového klubu, 42 let - 

Za svoji osobu jako místopředseda fotbalového klubu TJ Jiskra Hořice bych rád přispěl k dostupnosti sportu v našem městě a přípravě sportoviš't vč. jejich zázemí tak abychom pro Hořickou mládež a nejen pro ni připravili podmínky pro jejich sportování čímž budou smysluplně trávit volný čas sportem a pohybem a né u výpočetní techniky.
Dále jako podnikatel bych rád přidal ruku k dílů a zlepšoval podmínky pro podnikání v našem městě a potažmo jejímu rozvoji.

13. Karel Křovina

- předseda AMK Hořice, 64 let - 

Rád bych pomohl k dobrému prostředí a spokojenosti všem generacím ve městě. Samozřejmě také podpořit rozvoj sportovních, kulturních akcí a jiných zájmových činností nejen dětí, mládeže ale i seniorů. Zajistit více peněz do sportu, kultury a propagace města.

14. Jan Křovina

- podnikatel, 30 let - 

Jako jeden z posledních ročníků jsem se narodil v místní porodnici, studoval na základní a střední škole a jako jeden z mála jsem zůstal našemu městu věrný i po studiích. Žiji zde doposud, pracuji zde, chci tu založit rodinu a rád bych pomohl vytvořit podmínky pro život všem mladým lidem, aby nemuseli po studiích odcházet do jiných měst. 

15. Lenka Vitvarová

- hořická patriotka, 62 let - 

Hořice jsou "mým městem" a já se cítím být jejich součástí. Ctím jejich historii a tradice a obdivuji jejich krásu a jedinečnost v mnoha směrech. A protože mi není vlastní nečinně přihlížet, ráda bych se, s využitím svých dlouholetých zkušeností z práce ve veřejné správě, aktivně podílela na jejich všestranném pozitivním rozvoji.

16. Stanislav Nosek

- velitel městské policie, 46 let - 

Hořice jsou městem, kde jsem se narodil a kde žiju rád. Jelikož zde pracuji více než čtvrt století v zaměstnání, které by se dalo nazvat represivní složkou, znám i ty temnější stránky našeho města. Možná právě proto bych rád svými zkušenostmi přispel k tomu, aby se lidé v Hořicích cítili bezpečně nejen v ulicích, ale i ve svých domovech. 

17. Bc. Eva Kubištová

- ekonomka ZŠ, 49 let - 

Kandiduji protože se po celý život snažím podporovat veškeré aktivity pro rodiny s dětmi a myslím si, že Hořice jsou ideálním místem pro život. 

18. Ing. Petr Ille

- ředitel mikroregionu v bankovnictví, 42 let -

Díky ekonomickému vzdělání a skoro dvacetileté praxi ve finanční sféře mohu nabídnout zkušenosti využitelné zejména v oblastí hospodaření města, rozpočtu a rozpočtové politiky a metod hodnocení veřejných výdajů z hlediska jejich nákladů a užitku. Pokud bych měl možnost, rád bych přispěl také k fungování městského úřadu = aby byl vnímán jako "služba pro klienty". Jako otec dvou dětí bych podporoval jednak fungovani zakladnich škol v Hořících, ale také mimo školní sportovní a kulturní aktivity. Stejně tak organizace, které je zajišťují a věnují se našim dětem.

19. Věra Černá

- ředitelka mateřské školy, 50 let -

Líbí se mi program ODS pro Hořice a chci se podílet na jeho plnění.
Rozvoj města mi není lhostejný. Je mi blízká hlavně problematika školství. A proto kandiduji do městského zastupitelstva. 

20. Ing. Monika Doležalová

- ekonomka, 30 let - 

V případě že uspěji v komunálních volbách, chtěla bych na úřadė prosadit zavedení nových technologií, plně elektronizovat radniční objednávkový systém, a hlavně podporovat svého tátu jako lídra kandidátky.

21. Stanislav Hovorka

- důchodce, 71 let -

Narodil jsem se v Hořicích, kde žiji dodnes, proto kandiduji.
Záleží mě aby se město rozvíjelo a bylo chloubou nejen tohoto
kraje, aby bylo známé nejen trubičkami, kamenem, kulturou a
motocyklovými závody. Aby tady bylo dobré místo pro život i
spokojené dožití..