Ivan Doležal

emeritní radní Královehradeckého kraje, starosta a místostarosta města Hořice, podnikatel


Průběh zaměstnání a politických funkcí:

1984-2001 Jednota SD Nový Bydžov - vedoucí střediska prodejen

1991-1994 FÚ Hořice - kontrolní oddělení

1994-1996 A-INVEST Praha a.s.- správce IF

1996-2000 VALUTA a.s.IF Hořice - prokurista

1994-doposud Ekonomické a účetní poradenství - podnikatel

2002-2006 člen Zastupitelstva města Hořice, předseda Finančního výboru města Hořice

2003-2005 první místopředseda ZO ODS Hořice

2004-2008 člen rady Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

2005-2006 člen rady Zastupitelstva Hořice

2005-doposud předseda ZO ODS v Hořicích

2006-doposud člen regionální rady ODS

2006-2014 starosta města

2012-2016 místopředseda Kulturní komise Královéhradeckého kraje

2012-doposud člen představenstva VOS, a.s. Jičín

2014-doposud místostarosta města

2014-doposud předseda svazku obcí Podzvičinsko

2014-doposud předseda MAS Podchlumí

2016-doposud člen Kulturní komise Královéhradeckého kraje

Ivan Doležal se narodil 2. září 1960 v Hořicích. Po ukončení střední odborné školy v Turnově pracoval od r. 1984 v Jednotě SD Nový Bydžov, jako vedoucí střediska prodejen. Svoje zkušenosti získané na prodejnách zúročil od roku 1991 na Kontrolním oddělení Finančního úřadu v Hořicích. Od roku 1994 se podílel na řízení Valuty a.s IF nejprve jako správce a nakonec jako prokurista. Od roku 1994 se zabývá ekonomickým a účetním poradenstvím pro drobné podnikatele.

V roce 1999 vstoupil do ODS. Od roku 2002 je členem Městského zastupitelstva v Hořicích. Pracoval jako předseda finančního výboru. V hořické místní organizaci ODS byl prvním místopředsedou od roku 2003. Je členem oblastní a regionální rady ODS. Předsedou místní organizace ODS se stal roku 2005. V roce 2006 byl zvolen starostou města Hořice a ve funkci setrval dvě volební období. Po vyhraných volbách v roce 2014 pracuje, jako místostarosta. Zkušenosti v oboru zpracování dat a ekonomického poradenství pro drobné podnikatele a obchodní společnosti. Od roku 2012 je členem představenstva společnosti VOS, a.s. Jičín. V letech 2010-2014 pracoval, jako místopředseda Kulturní komise Královéhradeckého kraje, dodnes je jejím členem. Od roku 2006, pracuje jako člen regionální rady ODS Hradec Králové, jako nejvyššího politického orgánu ODS v Královéhradeckém regionu. Od roku 2014 je předsedou svazku obcí Podzvičinsko a předsedou MAS Podchlumí.