PŘEDSTAVUJEME

Hlavní vize pro naše město 

ODS v komunálních volbách

Před letošními komunálními volbami přichází ODS s novou iniciativou. Předkládáme společný program našich starostů, zastupitelů a kandidátů připravený ve spolupráci s našimi poslanci a senátory Parlamentu ČR, ve kterém se zavazujeme prosazovat opatření ve prospěch lepšího života v našich obcích a městech.

Samozřejmě, že kandidáti ODS představí programy pro svá města a obce, které budou odpovídat konkrétním místním potřebám. Ale mimo to jsme identifikovali čtyři společné okruhy priorit a problémů obyvatel obcí a měst, které slibujeme řešit všude tam, kde dostaneme důvěru a mandát od voličů.

A vedle toho existují i bariéry a překážky na centrální úrovni, v legislativě nebo v řízení státních úřadů, se kterými si neporadí jednotlivé obce a města sami. A právě ty chceme odstraňovat prostřednictvím iniciativ ODS v Parlamentu.

Voliči kandidátů ODS mají garanci, že ODS bude prosazovat program jako jeden tým. Budeme se navzájem inspirovat rozumnými řešeními a nabízet poctivou práci v obcích a městech i v Parlamentu ČR.

8637

OBYVATEL NAŠEHO MĚSTA

1365

PRVNÍ ZMÍNKA O HOŘICÍCH JAKO O ,,MĚSTEČKU"

1812

ROK, KDY VOJÁCI PŘINESLI DO NAŠEHO MĚSTA RECEPT NA TRADIČNÍ TRUBIČKY

4

ČÍSLO KANDIDÁTKY STRANY, KTERÁ SE O ROZVOJ HOŘIC ZASADILA TAK, JAKO ŽÁDNÁ JINÁ

Realizujeme, podporujeme

Aktuálně z Hořic aneb u nás to pořádně žije

 

Dnes 6. prosince 2018 proběhla již 10. schůze zastupitelů zvolených za ODS s podporou Svobodných ve volebním období 2018-2022. Zastupitelé se snaží pečlivě prodiskutovat veškeré důležitá témata, která se probírají na jednáních rady a zastupitelstva města. Dnešní schůze byla velice důležitá díky blížícímu se zastupitelsvu, které proběhne v pondělí...

Starosta města Líbeznice a poslanec PČR Martin Kupka, navštívil naše město. Návštěvu zahájil na SPŠ (Střední průmyslová škola kamenická a sochařská ), která je obrovským unikátem v celé České republice. ,,Skvěle nastavená spolupráce mezi naším městem a školou by mohla sloužit jako příklad ostatním městům." popisuje kooperaci Ivan Doležal